Přenechte nám Vaše problémy

Vítejte na stránkách firem, které se zabývají zejména mimosoudním vymáháním pohledávek po lhůtě splatnosti a dále:

  • zprostředkováním prodeje a odkupu pohledávek
  • zajištěním spolupráce s advokátním kanceláří při vymáhání pohledávek soudní cestou a exekutorem, pokud lze pohledávku řešit exekucí podle § 40 zák.č. 120/2001 Sb.
  • detektivními službami, operativním sledováním, analýzou spolehlivosti a bonity obchodních partnerů a dlužníků, dohledáním majetku dlužníků
  • preventivními prohlídkami objektů proti nasazené odposlechové technice
  • činností v oblasti ochrany majetku a osob (elektronické zabezpečovací systémy - EZS, veřejné i skryté záznamové systémy - CCTV)
  • fyzickým zajištěním majetku svépomocí včetně následné ochrany a ostrahy
  • fyzickou ostrahou majetku a ochranou osob